top of page
Tennis 3.jpg

ONGEVAL

Wat te doen bij een ongeval ?

Verzekering tegen ongevallen (alleen voor GTT leden).

Gedaan met het lange wachten op de verzekeringsdocumenten. Aangiften gaan vanauf nu sneller door online te werken met extranet. Dit wil zeggen dat uw dossier direct is aangemaakt.

  1. Download het aangifteformulier via de knop hieronder

  2. Gedeeltelijk zelf invullen en het laatste blad door een geneesheer laten invullen)

  3. Op blad 3 geen kleefbriefje plakken.

  4. De eerste 3 bladen geven we toch zelf in.

  5. Alles afgeven in de cafetaria of bij de secretaris (Vismarkt 13 bus 4, 3980 Tessenderlo).

Opgelet: Het aangifteformulier moet afgegeven worden aan de cafetaria of bij de secretaris (Vismarkt 13 bus 4, 3980 Tessenderlo). Documenten die door de leden rechtstreeks naar de verzekering worden verstuurd, worden niet geregistreerd, noch behandeld!

Nog meer inlichtingen : Yvo op 0496 87 42 02.

bottom of page